VGL VIP - Atlanta, GA

Saturday, October 11

VGL VIP - Atlanta, GA-img
Saturday, Oct 11
VGL VIP - Atlanta, GA
Atlanta, GA

VGL VIP - Huntsville, Alabama

Friday, October 17

VGL VIP - Huntsville, Alabama-img
Friday, Oct 17
VGL VIP - Huntsville, Alabama
Huntsville, AL

VGL VIP - Antwerp, Belgium

Thursday, October 30

VGL VIP - Antwerp, Belgium-img
Thursday, Oct 30
VGL VIP - Antwerp, Belgium

VGL VIP - Manchester, England

Saturday, November 01

VGL VIP - Manchester, England-img
Saturday, Nov 01
VGL VIP - Manchester, England
Manchester, Greater Manchester

VGL VIP - London, England

Sunday, November 02

VGL VIP - London, England-img
Sunday, Nov 02
VGL VIP - London, England
London, London

VGL VIP - Paris, France

Wednesday, November 05

VGL VIP - Paris, France-img
Wednesday, Nov 05
VGL VIP - Paris, France

VGL VIP - Stockholm, Sweden

Friday, November 07

VGL VIP - Stockholm, Sweden-img
Friday, Nov 07
VGL VIP - Stockholm, Sweden

VGL VIP - Madrid, Spain

Sunday, November 09

VGL VIP - Madrid, Spain-img
Sunday, Nov 09
VGL VIP - Madrid, Spain

VGL VIP - Amsterdam, NL

Wednesday, November 12

VGL VIP - Amsterdam, NL-img
Wednesday, Nov 12
VGL VIP - Amsterdam, NL
Amsterdam, Zuidoost

VGL VIP - Stuttgart, Germany

Saturday, November 15

VGL VIP - Stuttgart, Germany-img
Saturday, Nov 15
VGL VIP - Stuttgart, Germany

VGL VIP - Rochester, NY

Friday, November 21

VGL VIP - Rochester, NY-img
Friday, Nov 21
VGL VIP - Rochester, NY
Rochester, NY

VGL VIP - Bethlehem, PA

Saturday, November 22

VGL VIP - Bethlehem, PA-img
Saturday, Nov 22
VGL VIP - Bethlehem, PA
Bethlehem, PA

VGL VIP - Lorain, OH

Friday, January 30

VGL VIP - Lorain, OH-img
Friday, Jan 30
VGL VIP - Lorain, OH
Lorain, OH

VGL VIP - New York City, NY

Saturday, January 31

VGL VIP - New York City, NY-img
Saturday, Jan 31
VGL VIP - New York City, NY
New York, NY

VGL VIP - Edmonton, AB, Canada

Saturday, February 28

VGL VIP - Edmonton, AB, Canada-img
Saturday, Feb 28
VGL VIP - Edmonton, AB, Canada
Edmonton, AB